Skip to content

ห้องเรียนคุณครูแมว

Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
001.jpg

เพื่อนครูแมว

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

สถิติผู้ใช้งาน

ผู้เยี่ยมชม: 2624108

ผู้กำลังใช้งาน

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์

ทักทายกันก่อน

        เว็บห้องเรียนครูแมว จัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจของครูแมวเป็นการส่วนตัว และใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเล็กๆ สำหรับการเผยแพร่ความคิดด้านการศึกษาปฐมวัย และวิถีการปฏิบัติเพื่อการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม ค่ะ ...

        ข้อมูลต่างๆ ในเว็บเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์หลายทางค่ะ ทั้งจากการสอนเด็ก 3-5 ขวบ ในชั้นเรียนของครูแมวเองที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ การทำวิจัยในชั้นเรียน การค้นคว้าจากตำราบ้าง งานวิจัยบ้าง การไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการต่างๆ ฯลฯ ครูแมวเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งของฐานข้อมูลด้านการศึกษาปฐมวัย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงนำมาเผยแพร่แก่ผู้ที่อยู่ในสายงานตรงด้านปฐมวัยและผู้ที่สนใจงานด้านนี้ค่ะ ...

        บทความ ข้อเขียน รูปภาพ หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บห้องเรียนครูแมว หากท่านใดสนใจนำไปเป็นแนวคิด แนวทางปฏิบัติ หรือจุดประกายให้เกิดองค์ความรู้ หรือนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ครูแมวก็ยินดีค่ะ แต่ถ้าท่านใดจะนำไปเป็นผลงานส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ครูแมวก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ นะคะ ...

        

ด้วยจิตสาธารณะ
images/stories/maew002.jpg
ครูแมว ...
ดร.นฤมล เนียมหอม

ครูแมวรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณสาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา

รางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

 

รายการโทรทัศน์ครู